مشاهده و ویرایش فرم ها

[ipt_fsqm_utrackback login=”لطفا ایتدا وارد شوید” title=”مشاهده تمامی فرم ها” nosubmission=”هیچ فرمی یافت نشد.” formlabel=”فرم” categorylabel=”دسته بندی” datelabel=”تاریخ” scorelabel=”امتیاز” mscorelabel=”بیشترین” pscorelabel=”%-age” actionlabel=”Action” linklabel=”مشاهده” editlabel=”ویرایش” avatar=”96″ logout_r=”” remarkslabel=”Remarks” show_register=”1″ show_forgot=”1″ filters=”0″ showcategory=”0″ showscore=”0″ showremarks=”0″ theme=”material-default”]%NAME% خوش آمدید. در زیر لیستی از تمامی فرم های شما موجود می باشد.[/ipt_fsqm_utrackback]