صفحات اختصاصی واحدها

کل فروشگاه های نمایش داده شده:

 • ای نت

  تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از چهارراه طالقانی - مرکز کامپیوتر ایران طبقه زیر همکف - واحد 544,

  021-88932281

 • باتیس

  تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از چهارراه طالقانی - مرکز کامپیوتر ایران طبقه سوم - واحد 316,

  021-86192005

 • ایران سافت

  تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از چهارراه طالقانی - مرکز کامپیوتر ایران طبقه زیر همکف - واحد 568,

  021-88929073

 • آوات

  تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از چهارراه طالقانی - مرکز کامپیوتر ایران طبقه سوم - واحد 301,

  021-88918551

 • سهیل رایان

  تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از چهارراه طالقانی - مرکز کامپیوتر ایران طبقه سوم - واحد314,

  021-88922976

 • تکنو انفورماتیک

  تهران - خیابان ولیعصر - بالاتر از چهارراه طالقانی - مرکز کامپیوتر ایران طبقه زیر همکف - واحد 551,

  021-88801180

 • ای پی ان

  یابان ولی عصر، بالاتر از طالقانی، مرکز کامپیوتر ایران، طبقه اول، واحد119,

  09126067679

 • پلازا دیجیتال

  یابان ولی عصر، بالاتر از طالقانی، مرکز کامپیوتر ایران، طبقه همکف ، واحد 420,

  021-85497000

 • بارکد

  یابان ولی عصر، بالاتر از طالقانی، مرکز کامپیوتر ایران، طبقه همکف ، واحد 422,

  +982188938894

 • توانا

  یابان ولی عصر، بالاتر از طالقانی، مرکز کامپیوتر ایران، طبقه اول، واحد177,
  تهران,

  +982188922214