جشنواره

[section bg=”22656″ bg_size=”original” bg_pos=”100% 100%” parallax=”1″ padding=”0px” height=”1000px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”22657″ image_size=”original” margin=”-100px 0px 100px 0px” parallax=”4″ animate=”fadeInDown”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section padding=”0px”]

[row style=”small” col_bg=”rgb(255, 255, 255)” v_align=”equal” h_align=”center” padding=”70px 40px 70px 40px” depth=”3″]

[col span=”4″ span__sm=”12″ margin=”-200px 0px 200px 0px” text_depth=”1″ parallax=”-2″]

از مرکز کامپیوتر ایران خرید کردم.

حالا باید کجا خرید رو ثبت کنم؟!

[gap height=”40px”]

[button text=”اینجا کلیک کن تا ثبت کنیم” color=”alert” size=”large” radius=”99″ expand=”true” icon=”icon-angle-down” link=”https://www.iccshop.ir/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87/#%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2″]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ margin=”-200px 0px 200px 0px” text_depth=”1″ parallax=”-2″]

امتیاز دارم میخوام به کارت تبدیل کنم

این کار رو چطور انجام بدم؟!

[gap height=”40px”]

[button text=”اینجا کلیک کن تا تبدیل کنیم” color=”alert” size=”large” radius=”99″ expand=”true” icon=”icon-angle-down” link=”https://www.iccshop.ir/%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87/#%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B2″]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ margin=”-200px 0px 200px 0px”]

[mycred_my_balance]

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”ثبت امتیاز” bullet=”false”]

[section bg=”22665″ bg_size=”original” bg_pos=”100% 48%” parallax=”2″ padding=”150px”]

[row style=”small” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″]

امتیاز بگیرید!

برای ثبت فاکتور و دریافت امتیاز کافیست فرم زیر را پر کرده و به راحتی امیتاز دریافت کنید

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ padding=”20px 30px 20px 30px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” depth=”3″]

فرم ثبت فاکتور

نام و نام خانوادگی
کد ملی
شماره موبایل
مبلغ خرید
اقلام خریداری شده
شماره واحد
نام واحد
تصویر فاکتور
برای بارگذاری کلیک کنید

[/col]

[/row]

[/section]
[scroll_to title=”تبدیل امتیاز” bullet=”false”]

[section bg=”23029″ bg_pos=”46% 0%” padding=”150px”]

[row style=”small” v_align=”middle” h_align=”center”]

[col span=”5″ span__sm=”12″]

امتیاز خود را تبدیل کنید

با پر کردن فرم زیر میتوانید امتیاز های خود را به کارت خرید تبدیل کنید

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ padding=”20px 30px 20px 30px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” depth=”3″]

فرم تبدیل امتیاز

نام و نام خانوادگی
کد ملی
شماره موبایل
چند امتیاز را می خواهید تبدیل کنید؟
تعداد امتیاز
-
+

[/col]

[/row]

[/section]