تعمیرات تخصصی قطعات کامپیوتر

تماس بگیرید

تعمیرات تخصصی انواع قطعات کامپیوتر
سیستم های خانگی
سیستم های صنعتی

شناسه محصول: 00000006 دسته:
add_filter('woocommerce_short_description','limit_short_descr'); function limit_short_descr($description){ return ($description > 140) ? substr($description, 0 , 140) : $description; }